Küresel Salgın Döneminde Kişisel Veriler ve Temas Takip Uygulamaları

Dünya, hiç beklemediği bir anda küresel bir salgınla karşılaştı. Önce anlamakta, sonra da önlem almada gecikti. En hızlı ve etkin tedbirleri alan Çin, Kore, Singapur gibi ülkeler, teknolojiden de yararlanarak kısa zamanda salgını yavaşlatarak biraz da olsa eksikliklerini tamamlamayı başardılar. Başvurulan teknolojik yöntemlerin başında mobil uygulamalar, CCTV ve termal kameralar ile mobil şebekelerden elde edilen konum verileri gelmektedir. Kişisel veriler ve mahremiyet, bir salgın döneminde kişilerin yaşam mücadelesi verirken, toplumsal öncelikler açısından tartışma yaratan konuların başında geldi. Covid-19 virüsünün bulaştığı kişileri ve bu kişilerle bulaşmayı artıracak biçimde temasta bulunan kişilerin belirlenmesi hem bu kişilerin hem de toplumun diğer kesiminin sağlığı açısından çok önemlidir. Bu çalışmada, salgın ve benzeri dönemlerde kullanılan temas takip çalışmalarını, bu çalışmaların mobil uygulamaya yansımaları ile ülke bazında ve dünya genelinde geliştirilen uygulamalar ve tartışmalar incelenip, kişisel verilerin korunması açısından artı ve eksileri değerlendirilecektir. Anahtar Kelimeler: Salgın, Pandemi, Temas Takip, Bluetooth, Mobil Uygulama, Konum Verileri, Kişisel Veri Koruma